3. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Стаття 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145
https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm
Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Ліцензії та Сертифікати
Структура та органи управління
 
Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти, його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Мова (мови) освітнього процесу
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Моніторинг якості освіти

Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
https://docs.google.com/a/kaniv.info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a2FuaXYuaW5mb3xib2JyeXRzYXxneDoxMmNkOWJhZDUwZjQwN2Uy
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти 
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати 
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
ПЛАН ЗАХОДІВ
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
https://docs.google.com/a/kaniv.info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a2FuaXYuaW5mb3xib2JyeXRzYXxneDozMjI3YmQ1NjRiOWRlYjlj
Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a2FuaXYuaW5mb3xib2JyeXRzYXxneDo1Mjg3NzIxZDkwNmVhZDgy
Академічна доброчесність
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Фінансовий звіт
Звіт про використання коштів
Інша інформація
Вибір підручників
Вибір підручників