Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Стаття 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145
https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm
Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Ліцензії та Сертифікати
Структура та органи управління
 
Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти, його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Мова (мови) освітнього процесу
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Моніторинг якості освіти

Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти 
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати 
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
ПЛАН ЗАХОДІВ
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a2FuaXYuaW5mb3xib2JyeXRzYXxneDo1Mjg3NzIxZDkwNmVhZDgy
Академічна доброчесність
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Фінансовий звіт
Звіт про використання коштів
Інша інформація
Вибір підручників
Вибір підручників